Perphenazine (Dosering)

Perfenazine is een typisch antipsychoticum, een dopaminereceptorremmer. Het wordt onder meer gebruikt bij de behandeling van schizofrenie, angst, depressie of bipolaire stoornis. Het genotypische profiel van het CYP2D6-gen kan van groot klinisch belang zijn bij het voorschrijven van een passende dosis voor de patiënt.

Perfenazine is een antipsychoticum van de eerste generatie met antidopaminerge werking, stimuleert de productie van prolactine, is antiemetisch, anticholinergisch, kalmerend en alfa-adrenerge blokker.

Het geneesmiddel is een neuroleptisch antipsychoticum met een hoge potentie. Perfenazine heeft een minder sedatief vermogen dan clopromazine en een hogere frequentie van extrapyramidale symptomen.

CONTRAINDICATIES

niet toedienen aan patiënten met allergie voor fenothiazinen.

niet toedienen bij depressies van het CZS (centraal zenuwstelsel), coma en feochromocytoom, vanwege het risico op verergering en hypotensie.

ACTIVITEITEN

Cardiaalfalen, diabetes, astma of COPD (chronisch obstructieve longziekte), epilepsie, depressie, nauwe hoekglaucoom, prostaathypertrofie, urineretentie, nierfalen, leverfalen, parkinsonisme, blootstelling aan extreme temperaturen, risico op neuroleptisch maligne syndroom (NMS), hepatotoxiciteit bij kinderen (syndroom van Reye).

Perfenazine verlengt het QTc-interval met risico op het optreden van "Torsade de Pointes".

Niet aanbevolen voor kinderen onder de 12 jaar. Bij ouderen is er een grotere kans op orthostatische hypotensie, anticholinerge effecten en tardieve dyskinesie.

BIJWERKINGEN

Zeer vaak: slaperigheid en sedatie.

Droge mond, wazig zicht, urineretentie, constipatie, pseudoparkinsonisme, dystonie en lichtgevoeligheid.

FARMACOLOGISCHE INTERACTIES

De inname van perfenazine verhoogt de toxiciteit van alcohol, tricyclische antidepressiva (ACT) en SSRI antidepressiva (zoals fluoxetine en paroxetine).

Perfenazine vermindert de werking van antidiabetica door de hyperglycemische werking.

De werking van perfenazine wordt verminderd door disulfiram.

Mutueel antagonisme met levodopa.

BRANDNAAM

  • Decentan ®

Geanalyseerde genen

CYP2D6

Bibliografie

Ozdemir V, Bertilsson L, Miura J, Carpenter E, Reist C, Harper P, et al. CYP2D6 genotype in relation to perphenazine concentration and pituitary pharmacodynamic tissue sensitivity in Asians: CYP2D6-serotonin-dopamine crosstalk revisited. Pharmacogenet Genomics, 2007; 17(5):339–47.

Dahl M-L. Cytochrome p450 phenotyping/genotyping in patients receiving antipsychotics: useful aid to prescribing? Clin Pharmacokinet, 2002; 41(7):453–70.

Zhou S-F. Polymorphism of Human Cytochrome P450 2D6 and Its Clinical Significance. Clin Pharmacokinet, 2009; 48(11):689–723.

Samer C.F., Ing Lorenzini, K, Rollason V, Daali, Y and Desmeules, J. A. Applications of CYP450 Testing in the Clinical Setting. Mol Diagn Ther, 2013, 17:165–184.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen