Propranolol (Werking)

Propranolol is een bètablokker die voornamelijk wordt gebruikt bij de behandeling van hypertensie, en werkt als een concurrerende bèta-adrenerge receptorantagonist. De werkzaamheid van dit geneesmiddel varieert sterk van patiënt tot patiënt, deels door nog onbekende factoren en deels door de metaboliserende enzymen van deze geneesmiddelen.

Propranolol is een competitieve antagonist van β1- en β2-adrenerge receptoren, zonder intrinsieke sympathomimetische activiteit.

CONTRAINDICATIES

Hypersensitiviteit voor propranolol of andere β-blokkers, cardiogene shock, 2e en 3e graads atrioventriculair blok, ongecontroleerd hartfalen, ernstige perifere arteriële circulatiestoornissen, sick sinus syndroom, onbehandeld feochromocytoom, Prinzmetal angina, geen inname na langdurig vasten, voorgeschiedenis van bronchiale astma of bronchospasme, patiënten met aanleg voor hypoglykemie.

Voor vaste vormen is het bovendien gecontra-indiceerd in de volgende gevallen: hypotensie, metabole acidose, bradycardie. Voor vloeibare vormen is het ook gecontra-indiceerd in de volgende gevallen: premature zuigelingen, zuigelingen die borstvoeding krijgen als de moeder geneesmiddelen krijgt die gecontra-indiceerd zijn voor propranolol, bradycardie onder de volgende grenzen:

0-3 maanden: hartslag 100 spm; bloeddruk 65/45 mmHg

3-6 maanden: hartslag 90 spm; bloeddruk 70/50 mmHg

6-12 maanden: hartslag 80 spm; bloeddruk 80/55 mmHg

CANUTIES

1e graads hartblokkade; diabetici; voorgeschiedenis van anafylactische reacties, gedecompenseerde cirrose, leverinsufficiëntie of significante nierinsufficiëntie of bij zuigelingen die aan deze pathologieën lijden.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met portale hypertensie, de leverfunctie kan verslechteren en er kan zich hepatische encefalopathie ontwikkelen. Het kan de spierzwakte bij myastheniepatiënten versterken en tekenen van thyroxicose maskeren.

Bij ischemische hartziekten mag de behandeling niet abrupt worden stopgezet.

Propranolol kan de adrenerge waarschuwingssignalen van hypoglykemie maskeren en kan hypoglykemie bij kinderen verergeren, vooral in het geval van vasten, braken of overdosering.

Bij infecties van de lagere luchtwegen gepaard gaande met dyspneu en piepende ademhaling de behandeling tijdelijk staken en in geval van geïsoleerd bronchospasme de behandeling definitief staken.

In het geval van een operatie veroorzaken bètablokkers een vermindering van de reflextachycardie en een verhoogd risico op hypotensie, en daarom is het raadzaam de behandeling met bètablokkers ten minste 48 uur voor de ingreep te staken.

BIJWERKINGEN

vermoeidheid, bradycardie, koude ledematen, fenomeen van Raynaud, slaapstoornissen en nachtmerries.

FARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Propranolol versterkt het effect van insuline.

Vermergert de negatieve inotrope effecten op het hart wanneer propranolol gelijktijdig wordt ingenomen met disopyramide en amiodaron.

Vermergering van toxiciteit met verapamil, diltiazem en bepridil.

Propranolol verhoogt het risico op hypotensie bij gelijktijdige toediening van nifedipine.

Het effect van propranolol wordt tegengegaan door adrenaline.

Propranolol verhoogt de plasmaconcentratie van: lidocaïne, mogelijk theofylline, warfarine, thioridazine en rizatriptan.

De plasmaconcentratie van propranolol wordt verhoogd door: cimetidine, alcohol, hydralazine; mogelijk door kinidine, propafenon, nicardipine, isradipine, nefhodipine, nisoldipine en lacidipine.

Plasmaconcentratie mogelijk verlaagd door rifampicine.

Propranolol versterkt de vasoconstrictieve werking van: ergotamine, dihydroergotamine of verwante verbindingen.

Het hypotensieve effect kan worden verminderd door ibuprofen en indomethacine

BRANDNAAM

  • Sumial ®

Geanalyseerde genen

CYP2D6

Bibliografie

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen