Risperidone (Bijwerkingen)

Risperidon is een antipsychotisch geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van schizofrenie, bipolaire stoornis, prikkelbaarheid en agressie in het autismespectrum. De metabolische capaciteit van de bij de biotransformatie betrokken cytochromen kan de concentratie van het werkzame geneesmiddel in plasma bepalen, die de werkzaamheid ervan beïnvloedt en het optreden van bijwerkingen beïnvloedt.

Risperidon is een atypisch neurolepticum met een werkzaamheid die vergelijkbaar is met die van andere zeer krachtige neuroleptica. Het werkt door bepaalde natuurlijke stoffen in de hersenen te wijzigen.

Risperidon is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van positieve aanhoudende symptomen van schizofrenie (een psychische stoornis die leidt tot gestoord of ongewoon denken, desinteresse in het leven en sterke of onaangepaste emoties). Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van episoden van manie (euforische gemoedstoestand, abnormaal enthousiast of geïrriteerd) of gemengde episoden (symptomen van manie en depressie die samen voorkomen).

Risperidon wordt ook voorgeschreven voor de behandeling van gedragsproblemen zoals agressiviteit, zelfverwonding en abrupte stemmingswisselingen bij autistische kinderen en adolescenten in de leeftijd van 5 – 16.


BRANDNAMEN

 • Arketin®
 • Diaforin®
 • Rispemylan®
 • Risperdal®
 • Risperidona®


Symptomen

De bijwerkingen van risperidon zijn:

 • Insomnia
 • Agitatie
 • angst
 • Hoofdpijn en extrapiramidale effecten
 • gewichtstoename (2,7 kg/jaar)
 • Vaak optredende hyperglykemie
 • Verhoogd risico op acuut cerebrovasculair accident (ACVA) bij patiënten ouder dan 65 jaar met een gedragsstoornis of psychose die gepaard gaat met dementie (de risico/baten-effecten moeten zorgvuldig worden afgewogen)
 • Cardiovasculair risico is significant hoger bij patiënten met dementie van het gemengde type of vasculaire dementie dan bij dementie van het Alzheimer-type.

Minder frequente bijwerkingen zijn:

 • Tardieve dyskinesie (invaliderende bewegingsstoornis)
 • Slaapstoornis
 • Apathie, concentratieverlies
 • Normaal gezichtsvermogen
 • hypotensie
 • Huiduitslag
 • Leukocytose (een verhoogd aantal witte bloedcellen)
 • Stijging van transaminasen
 • Hyperglykemie

Geanalyseerde genen

4q32.2 7q21.3

Bibliografie

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen