Sildenafil (Viagra) Reactie

Sildenafil is een vaatverwijdende fosfodiesterase-5-remmer die wordt gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen en pulmonale arteriële hypertensie. De reactie op dit geneesmiddel kan worden beïnvloed door het genetische profiel van het GNB3-gen, dat de werkzaamheid van het geneesmiddel rechtstreeks kan beïnvloeden.

Sildenafil wordt gebruikt om erectiestoornissen bij mannen te behandelen (impotentie, het onvermogen om een erectie te krijgen of deze te behouden). Sildenafil wordt ook gebruikt om de inspanningscapaciteit te verbeteren bij volwassenen die aan pulmonale hypertensie lijden.

ACTIEMECHANISME

Sildenafil behoort tot een klasse geneesmiddelen die fosfodiësteraseremmers (PDE) worden genoemd. Sildenafil wordt gebruikt om erectiestoornissen te behandelen omdat het de bloedstroom naar de penis verhoogt tijdens seksuele stimulatie. Deze verhoogde bloedstroom kan een erectie veroorzaken. Sildenafil behandelt ook pulmonale hypertensie door de bloedvaten in de longen te ontspannen, zodat het bloed gemakkelijk kan stromen.

CONTRAINDICATIES

Sildenafil is gecontra-indiceerd bij personen met ernstige leverinsufficiëntie. Voorzichtig bij lichte leverinsufficiëntie: verlaag de aanvangsdosis tot 25 mg en verhoog de dosis op basis van tolerantie tot 50 mg en 100 mg.

Voorzichtig bij personen met ernstige nierinsufficiëntie: aanvangsdosis 25 mg en, op basis van tolerantie, de dosis verhogen tot 50 mg en 100 mg.

ACTIVITEITEN

Voorzichtigheid is geboden als sildenafil wordt ingenomen door personen met ernstige nierinsufficiëntie, lichte leverinsufficiëntie, anatomische misvormingen van de penis (angulatie, caverneuze fibrose of de ziekte van Peyronie) of aanleg voor priapisme (sikkelcelanemie, multipel myeloom of leukemie); hemorragische aandoeningen of met een actieve maagzweer.

Cardiovasculaire status moet worden overwogen, vanwege het cardiale risico bij seksuele activiteit.

Sildenafil wordt niet aanbevolen in combinatie met alfablokkers, noch met andere behandelingen voor erectiestoornissen.

Sildenafil moet worden gestaakt als zich een plotselinge visuele stoornis voordoet.

Sildenafil wordt niet aanbevolen bij kinderen en personen jonger dan 18 jaar.

Bij patiënten met pulmonale arteriële hypertensie is bijzondere voorzichtigheid geboden, aangezien er een verhoogd risico op bloedingen kan bestaan bij patiënten die met een vitamine K-antagonist worden behandeld en indien de behandeling wordt onderbroken, wordt een geleidelijke vermindering van de dosis aanbevolen.

BIJWERKINGEN

Hoofdpijn, brandend maagzuur, diarree, opvliegers (warm gevoel), neusbloedingen, moeite met inslapen of in slaap blijven, gevoelloosheid, branderigheid of tintelingen in armen, handen, voeten of benen, spierpijn, veranderingen in kleurwaarneming, huiduitslag.

Andere, ernstigere bijwerkingen kunnen zijn: Langdurige erectie (priapisme) die hevige pijn veroorzaakt, plotseling verlies van het gezichtsvermogen in een of beide ogen, plotseling verlies van het gehoor, kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden.

BRANDNAMEN

  • Viagra®
  • Revatio®

Geanalyseerde genen

GNB3

Bibliografie

American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins–Obstetrics. ACOG Practice Bulletin No. 197: Inherited Thrombophilias in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2018;132(1):e18-e34.

Bertina RM, Koeleman BP, Koster T, Rosendaal FR, Dirven RJ, de Ronde H, van der Velden PA, Reitsma PH. Mutation in blood coagulation factor V associated with resistance to activated protein C. Nature. 1994;369(6475):64-7.

Bradley LA, Palomaki GE, Bienstock J, Varga E, Scott JA. Can Factor V Leiden and prothrombin G20210A testing in women with recurrent pregnancy loss result in improved pregnancy outcomes?: Results from a targeted evidence-based review. Genet Med. 2012;14(1):39-50.

Doherty TM, Kelley A. Bleeding Disorders. 2019 Jun 16. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-.

Grupp C, Troche-Polzien I, Stock J, Bramlage C, Müller GA, Koziolek M. Thrombophilic risk factors in hemodialysis: Association with early vascular access occlusion and patient survival in long-term follow-up. PLoS One. 2019;14(9):e0222102.

Kujovich JL. Factor V Leiden thrombophilia. Genet Med. 2011;13(1):1-16.

Kujovich JL. Prothrombin Thrombophilia. 2006 [updated 2021 Feb 4].

Poudel S, Zeb M, Kondapaneni V, Gutlapalli SD, Choudhari J, Sodiya OT, Toulassi IA, Cancarevic I. Association of G20210A Prothrombin Gene Mutation and Cerebral Ischemic Stroke in Young Patients. Cureus. 2020;12(12):e11984.

Scheres LJJ, Lijfering WM, Cannegieter SC. Current and future burden of venous thrombosis: Not simply predictable. Res Pract Thromb Haemost. 2018;2(2):199-208.

Simone B, De Stefano V, Leoncini E, Zacho J, Martinelli I, Emmerich J, et al. Risk of venous thromboembolism associated with single and combined effects of Factor V Leiden, Prothrombin 20210A and Methylenetethraydrofolate reductase C677T: a meta-analysis involving over 11,000 cases and 21,000 controls. Eur J Epidemiol. 2013;28(8):621-47.

Stevens SM, Woller SC, Bauer KA, Kasthuri R, Cushman M, Streiff M, et al. Guidance for the evaluation and treatment of hereditary and acquired thrombophilia. J Thromb Thrombolysis. 2016;41(1):154-64.

Winter WE, Greene DN, Beal SG, Isom JA, Manning H, Wilkerson G, Harris N. Clotting factors: Clinical biochemistry and their roles as plasma enzymes. Adv Clin Chem. 2020;94:31-84.

Zhang S, Taylor AK, Huang X, Luo B, Spector EB, Fang P, Richards CS; ACMG Laboratory Quality Assurance Committee. Venous thromboembolism laboratory testing (factor V Leiden and factor II c.*97G>A), 2018 update: a technical standard of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). Genet Med. 2018;20(12):1489-1498.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen